Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Ūdens ņemšanas vietu pārtīrīšana 2023.gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 28.06.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/162_B

Iepirkuma priekšmets

Ūdens ņemšanas vietu pārtīrīšana 2023.gadā

Iepirkuma domentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/103975

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

20.12.2023.

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)

Ziemeļlatgale (MS)

Austrumvidzeme (MS)

Rietumvidzeme (MS)

Vidusdaugava (MS)

Zemgale (MS)

Dienvidkurzeme (MS)

Ziemeļkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

11.07.2023, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/103975

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršana tiek uzsākta EIS sistēmā ne ātrāk kā 4 (četru) stundu laikā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa iestāšanās. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/103975

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso