Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Dienvidkurzemes, Vidusdaugavas un Ziemeļkurzemes reģionā 2023. gadā

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 22.08.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/200_B

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšana Dienvidkurzemes, Vidusdaugavas un Ziemeļkurzemes reģionā 2023. gadā

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2024. gada 18. februāris

Līguma izpildes vieta

Vidusdaugava (MS)

Dienvidkurzeme (MS)

Ziemeļkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

01.09.2023, 10:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso