Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojums ar mazjaudas tehniku

Joma: Mežizstrāde
Publicēšanas datums : 03.08.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2023_145_Ak

Iepirkuma priekšmets

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana Pasūtītājam ar mazjaudas tehniku, kas ietver kokmateriālu sagatavošanu un kokmateriālu pievešanu līdz ceļam atjaunošanas cirtē un kopšanas cirtē

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

01.09.2023, 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/105662

 

[INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS par saistību izpildi nodokļu jomā]

Izslēgšanas noteikumu pārbaude tiek veikta uz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu un dienu, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 7.4 pantu, nodokļu maksātājam ir neizpildītas saistības nodokļu jomā, šādos gadījumos:

1) nodokļu maksātājs nav iesniedzis nodokļu deklarācijas (..);

2) nodokļu maksātājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds un/vai pašvaldības administrēto nodokļu parāds, kura summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 150 euro (..).

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, kas stājušies spēkā š.g. 1.janvārī, 42.panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:

1)  uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība;

2) 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts — uz personām, kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;

3) 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts — uz kandidāta vai pretendenta patieso labuma guvēju.

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso