Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Koku stumbru aizsargspirāļu noņemšana un feromonu slazdu izvietošana 2024. – 2027.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 14.11.2023
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/261_Ak

Iepirkuma priekšmets

feromonu slazdu izvietošana un tīrīšana un koku stumbru
aizsargspirāļu noņemšana atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un
Vispārīgās vienošanās projektam. CPV klasifikators: 77231200-0 (meža kaitēkļu kontroles pakalpojumi) un 77230000-1 (mežsaimniecībai raksturīgi pakalpojumi).

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2027.

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

19.12.2023, 10:00

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursu sadaļā "Atvēršana".

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso