Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

“Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšana 2024. – 2026. gadā”

Joma: Citi pakalpojumi
Publicēšanas datums : 08.12.2023
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/257_Ak

Iepirkuma priekšmets

Meža reproduktīvā materiāla pagaidu uzglabāšanas pakalpojumi.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2026.

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)

Ziemeļlatgale (MS)

Rietumvidzeme (MS)

Vidusdaugava (MS)

Zemgale (MS)

Dienvidkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

15.01.2024, 11:00

Piedāvājuma atvēršana

15.01.2024., plkst. 15:00 (plānots)

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso