Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi 2023. – 2026. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 22.09.2023
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/196_Ak

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi un koksnes produktu ražošana meliorācijas sistēmu trasēs 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Trīs gadi no vispārīgās vienošanās noslēgšanas

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

25.10.2023, 10:00

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursu sadaļā "Atvēršana".

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso