Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Tūrisma vietu labiekārtošanas darbi 2024. –2026. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 28.01.2024
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2024/7_Ak

Iepirkuma priekšmets

Tūrisma vietas labiekārtošanas darbi atbilstoši Tehniskās specifikācijas, Pasūtītāja noteiktajām prasībām darbu izpildei un Vispārīgās vienošanās projektam. CPV klasifikators: 45236290-9 (rekreācijas objektu remontdarbi); papildkodi: 45262300-4 (betonēšanas darbi); 45421000-4 (galdniecības darbi)

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.12.2026

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

05.03.2024, 10:00

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursu sadaļā "Atvēršana".

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso