Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Mašinizēta meža stādīšana 2024. – 2026. gadā”

Joma: Citi mežsaimnieciskie darbi
Publicēšanas datums : 03.11.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/243_Ak

Iepirkuma priekšmets

Mašinizēta meža stādīšana, augsnes gatavošana, veidojot pacilas ar kausu, un meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi atbilstoši tehniskās specifikācijas (Nolikuma 13. punkts) prasībām un Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma 6. pielikums), turpmāk arī – Darbi. CPV klasifikators: 77231600-4 (apmežošanas pakalpojumi) un 45112320-4 (zemes meliorācijas darbi).

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

27.02.2027.

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)

Austrumvidzeme (MS)

Rietumvidzeme (MS)

Vidusdaugava (MS)

Zemgale (MS)

Dienvidkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

06.12.2023, 10:00

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursu sadaļā "Atvēršana".

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso