Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Koku stumbru aizsargspirāļu piegāde 2023. gadā

Joma: Meža aizsardzība
Publicēšanas datums : 09.06.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/141_Ak

Iepirkuma priekšmets

Konkursa priekšmets ir koku stumbru aizsargspirāļu piegāde, lai nodrošinātu jaunaudžu aizsardzības pasākumus pret briežu dzimtas dzīvnieku bojājumiem (mizas bojājumiem), 158 400 gabalu apjomā Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes reģionā atbilstoši tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1. pielikums) prasībām un Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma 5. pielikums).

Konkursa dokumentācija: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/102349

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Līdz 2023.gada 15. decembrim

Līguma izpildes vieta

Dienvidkurzeme (MS)

Ziemeļkurzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

05.07.2023, 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/102349

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršana tiek uzsākta EIS sistēmā ne ātrāk kā 4 (četru) stundu laikā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa iestāšanās. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/102349

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso