Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana

Joma: Meža aizsardzība
Publicēšanas datums : 15.01.2024
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/294_Ak

Iepirkuma priekšmets

Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pakalpojumi iepirkuma daļu sarakstā noteiktajā sadalījumā atbilstoši tehniskās specifikācijas  prasībām un iepirkuma līguma projektam 

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

14.02.2024, 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Elektronisko iepirkumu sistēma (eis.gov.lv)

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso