Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi atjaunošanas un kopšanas cirtē 2024.–2028.gadā

Joma: Mežizstrāde
Publicēšanas datums : 06.10.2023
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2023_211_Ak

Iepirkuma priekšmets

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana Pasūtītājam, kas ietver mežizstrādi atjaunošanas  un kopšanas cirtēs, ar kokmateriālu pievešanu līdz ceļam.

[Iepirkuma procedūrā ir veikti grozījumi Nolikuma 1.8.1. un 3.2.7.apakšpuntā].

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

2 un 5 gadi

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

13.11.2023, 10:00

Piedāvājuma atvēršana

Piedāvājumu atvēršana tiek uzsākta EIS sistēmā ne ātrāk kā 4 (četru) stundu laikā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa iestāšanās. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/107989

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso