Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Augošu koku uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana 2024.gadā

Joma: Citi ar koksnes produktu ražošanu un piegādi saistīti pakalpojumi
Publicēšanas datums : 30.11.2023
Vērtēšanā

Identifikācijas numurs

AS LVM MS RP_2023_242_Ak

Iepirkuma priekšmets

  • Augošu koku uzmērīšanas pakalpojums tiek iepirkts Austrumvidzemes, Dienvidkurzemes un Dienvidlatgales reģionos, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1.3. punktā norādīto informāciju par iepirkuma priekšmetu;
  • Pakalpojums tiek pirkts katru gadu;
  • Pakalpojums nepieciešams, lai noteiktu augošu koku pārdošanas apjomu;
  • Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī profesionālajām un tehniskajām spējām definētas Iepirkuma nolikuma 3.3. punktā;
  • Iepirkuma rezultātā pakalpojuma sniedzējs iegūst tiesības sniegt pakalpojumu atbilstoši pasūtītāja prasībām, realizējot savu saimniecisko un profesionālo darbību.

Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss

Paredzamais līguma izpildes termiņš

31.03.2025.

Līguma izpildes vieta

Latvija


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

03.01.2024, 10:00

Piedāvājuma atvēršana

EIS e-konkursu apakšsisēmā 03.01.2024. plkst.14:00. 

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso