Datums Nosaukums
2018082121.08.2018 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti mežkopības procesā
2019010303.01.2019 Instrukcija par „Pārvadājumu pakalpojumu pieņemšanas dokumentu aprite, izmantojot elektronisko parakstu”
2015041717.04.2015 Instrukcija šķeldošanas un šķeldas transportēšanas pakalpojumu sniedzējiem par dokumentu elektronisko apriti
2017012727.01.2017 Instrukcija stividoru pakalpojumu sniedzējiem par dokumentu elektronisko apriti
2019041818.04.2019 Jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (word formātā)
2019043030.04.2019 Jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akts. Instrukcija jaunaudžu kopšanas kvalitātes pārbaudes akta aizpildīšanai (XLSX formātā)
2016100707.10.2016 Kārtība meža reproduktīvā materiāla nodošanai – pieņemšanai
2016110808.11.2016 Kārtība meža reproduktīvā materiāla pieņemšanai, uzglabāšanai un izsniegšanai stādu pagaidu uzglabāšanas vietās
2014091616.09.2014 Koka atvairbarjeru uzstādīšana uz meža autoceļiem
2016040404.04.2016 Kokmateriālu krautuvju un krautnēšanas noradījumi
2019032727.03.2019 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite
2014032121.03.2014 Kokmateriālu uzmērīšanas atskaite (pēc kraujmēra)
2014091616.09.2014 Koksnes autoceļa pamatnes iesēdumu remonts
2019010202.01.2019 Koksnes piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
2017012727.01.2017 Koksnes terminālu apaļo kokmateriālu un enerģētiskās šķeldas izvietojuma standarts
2016022222.02.2016 Kontrolētās darba aizsardzības prasības AS LVM līgumpartneriem
2014032121.03.2014 Krājas kopšanas cirtes izpildes pārbaudes veidlapa
2014032121.03.2014 Krājas kopšanas cirtes izpildes pārbaužu procedūra
2016100707.10.2016 Kritēriji piemaksai par augstākas kvalitātes pakalpojumiem
2018052222.05.2018 Kritēriji piemaksai par pakalpojumu kvalitāti
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m