Lai atbalstītu ārkārtas situācijas krīzes skartos nomniekus, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) piešķir atbalstu, samazinot maksu par īpašuma nomu vai atbrīvojot no tās.

Atbalsts tiks sniegts pamatojoties uz 14.07.2020 Ministru kabineta noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (Noteikumi), kas izdoti saskaņā ar likuma "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums" (Likums) 14. panta otro daļu:

 1. atvieglojumi tiek piemēroti noteiktu laika periodu, sākot no 2022. gada 1.janvāra, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 28.februārim;
 2. atvieglojumi piemērojami uz Nomnieka iesnieguma pamata, neveicot grozījumus nomas līgumā un izvērtējot Nomnieka atbilstību visiem noteiktajiem kritērijiem:
 • Nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības atbalsta perioda mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, samazinājušies vismaz par 30 %, un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;
 • Nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgum;
 • Nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;
 • Nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku.
 • Nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
 • Lūdzam ņemt vērā:

  nomas maksas atbrīvojums tiek piemērots, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā;

  nomas maksas samazinājums tiek piemērots atbilstoši nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas;

  pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, kas iesniedzams līdz 2022.gada 31.martam, ja tas atbilst visiem, augstāk minētajiem kritērijiem, kā arī netiks piemēroti kavējuma procenti un līgumsodi samaksas kavējuma gadījumā.

  atvieglojums neattiecas uz maksājumiem par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un apdrošināšanas izdevumiem.

   IESNIEGUMA PARAUGS 

  Lai saņemtu atbalstu, nomniekam jāiesniedz iesniegums, kurā norādīta vai pielikumā pievienota šāda informācija:

 • nomnieka nosaukums un reģistrācijas numurs;
 • Nomas līguma datums, numurs un nomas objekts;
 • Atbilstība visiem Noteikumos minētajiem kritērijiem atbalsta saņemšanai;
 • de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidota un apstiprināta pretendenta veidlapa (pieejama VID elektroniskajā datu bāzē EDS).
 • Vienlaikus informējam, ka atbilstoši Noteikumu 9.punktam, gadījumā, ja tiks konstatēts ka atbalsts pieprasīts un saņemts nepamatoti, piešķirtais atbalsts būs jāatmaksā pilnā apmērā.

  LVM klientu apkalpošanu veic attālināti. Dokumentus atbalsta saņemšanas izvērtēšanai lūdzam sūtīt elektroniski uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai izmantojot pasta pakalpojumus un sūtot uz LVM klientu centru Rīgā, Vaiņodes ielā 1, LV-1004.

  Atbalstu saņēmušie komersanti:

   

  Lēmuma datums

  Atbalsta saņēmējs

  Atbalsta veids

  de minimis atbalsta uzskaites veidlapas ID

   30.04.2020.

  SIA "Kokne",

  reģistrācijas Nr. 45403006186

  nomas maksas samazinājums par 2020.gada martu (12.03. - 31.03)  14939
  12.05.2020.

  SIA "Madana",

  reģistrācijas Nr. 48503017982

  nomas maksas atbrīvojums 15563
   13.05.2020.

   SIA "RB sils",

  reģistrācijas Nr. 40203044974

  nomas maksas atbrīvojums  15948
   15.05.2020.

   SIA "MADANA",

  reģistrācijas Nr. 48503017982

  nomas maksas atbrīvojums 15563
   21.05.2020.  SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116

   

   nomas maksas samazinājums par 2020.gada aprīli

   16774
  28.05.2020. SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116 nomas maksas samazinājums par 2020.gada martu (12.03. - 31.03) 16774
   02.06.2020.  SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116  nomas maksas samazinājums par 2020.gada maiju  16774
  19.06.2020. SIA "LATGALES DZĒRVENES", reģistrācijas Nr. 42403014472 nomas maksas samazinājums par 2020.gada martu (12.03. - 31.03) 18463
  19.06.2020. SIA "LATGALES DZĒRVENES", reģistrācijas Nr. 42403014472 nomas maksas samazinājums par 2020.gada aprīli 18463
  19.06.2020. SIA "LATGALES DZĒRVENES", reģistrācijas Nr. 42403014472 nomas maksas samazinājums par 2020.gada maiju 18463
  06.07.2020. SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116 nomas maksas samazinājums par 2020.gada jūniju (01.06 - 09.06.) 16774
  10.08.2020. SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116 nomas maksas samazinājums par 2020.gada jūniju (10.06 - 30.06.) 16774
  10.08.2020. SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116 nomas maksas samazinājums par 2020.gada jūliju 16774
   02.09.2020  SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116  nomas maksas samazinājums par 2020.gada augustu 16774
  09.11.2020 SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116  nomas maksas samazinājums par 2020.gada septembri 16774
  22.12.2020

  SIA "MADANA",

  reģistrācijas Nr. 48503017982

  nomas maksas samazinājums par 2020.gada novembri 15563
  14.01.2021 SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116 nomas maksas samazinājums par 2020.gada oktobri 16774
  14.01.2021 SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116 nomas maksas samazinājums par 2020.gada novembri 16774
  14.01.2021 SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116 nomas maksas samazinājums par 2020.gada decembri 16774
  18.01.2021

  SIA "MADANA",

  reģistrācijas Nr. 48503017982

  nomas maksas samazinājums par 2020.gada decembri 15563
  31.03.2021

  SIA "MADANA",

  reģistrācijas Nr. 48503017982

  nomas maksas samazinājums par 2021.gada janvāri un februāri 15563
  19.04.2021 SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116 nomas maksas samazinājums par 2021.gada janvāri 16774
  19.04.2021 SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116 nomas maksas samazinājums par 2021.gada februāri 16774

  04.06.2021

  SIA "MADANA",

  reģistrācijas Nr. 48503017982

  nomas maksas samazinājums par 2021.gada aprīli 15563
  12.07.2021 SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116 nomas maksas samazinājums par 2021.gada aprīli 16774
  12.07.2021 SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116 nomas maksas samazinājums par 2021.gada maiju 16774
  24.08.2021 SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116 nomas maksas samazinājums par 2021.gada jūniju 16774
  17.01.2022

  SIA "MADANA",

  reģistrācijas Nr. 48503017982

  nomas maksas samazinājums par 2021.gada novembri 15563
  07.02.2022 SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116 nomas maksas samazinājums par 2021.gada oktobri 16774
  07.02.2022 SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116 nomas maksas samazinājums par 2021.gada novembri 16774
  12.04.2022 SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116 nomas maksas samazinājums par 2022.gada janvāri 16774
  12.04.2022 SIA "SAVVAĻAS DZĪVNIEKU DĀRZS", reģistrācijas Nr. 40003483116 nomas maksas samazinājums par 2022.gada februāri 16774
  Esam sertificēti
  BM certification iso