viesatas

Lielā caurteka – konstrukcija, kuras diametrs vai diametru summa ir vienāda vai lielāka par 2 metriem un kuru sedz grunts kārta.

zarinu labots

Tilts – konstrukcija, kas pārsedz un nodrošina pāreju pār upi, gravu vai citu fizisku šķērsli, kura laidums vai laidumu garumu summa ir vienāda vai lielāka par 2 metriem.

IMG 2847

Lielās caurtekas un tilti tiek apsekoti vismaz 2x gadā. Apsekojot tiek novērtēts to stāvoklis, ekspluatācijas drošība un tiek izvērtēts, kā tos uzturēt, t.i., vai ir nepieciešami remontdarbi.

 

Esam sertificēti
BM certification iso