Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Meža meliorācijas sistēmas "Maltu kraujas MMS grāvji" ikdienas uzturēšanas darbi Austrumvidzemes reģiona Melnupes iecirknī 2021.gadā" (PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA ELEKTRONISKI)

Joma: Meža meliorācijas sistēmas
Publicēšanas datums : 28.01.2021
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM AV 2021_33_B

Iepirkuma priekšmets

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi, tajā skaitā, meliorācijas grāvja attīrīšana no piesērējuma 9316 m3 un virszemes noteces vagu izveide 792 m, koku krūmu izciršana meliorācijas grāvjos 3,43 km, caurteku vai to posmu nomaiņa 19 m,  un augošu koku ciršana uz grāvja trases (sortimenta sagatavošana) 275 m3 un sagatavoto sortimentu pievešana 275 m3 darbu apjomu sarakstā noteiktajā sadalījumā atbilstoši kvalitātes prasībām un iepirkuma līguma projektam.

 

Iepirkuma dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50990

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

30.06.2021

Līguma izpildes vieta

Austrumvidzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

09.02.2021, 11:00 darba dienās no 08.30-12.30 un 13.00-17.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50990

Piedāvājuma atvēršana

2021.gada 9.februārī plkst. 11.00. Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50990

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso