MEŽA AUTOCEĻU ATPUTEKĻOŠANA (2021. gads)

MEŽA AUTOCEĻU ATPUTEKĻOŠANA (2021. gads)

Šajā projektā uzsākta ilgtspējīgu un Latvijas apstākļiem jaunu meža autoceļu atputekļošanas līdzekļu (AL) uz lignosulfonātu bāzes izpēte. Pētījuma analītiskajā daļā veikta vietējās un ārzemju pieredzes, specifikāciju, meža apsaimniekošanas standartu un normatīvo aktu analīze. Eksperimentālajā daļā noteikta izvēlēto atputekļošanas līdzekļu efektivitāte grants ceļa segumiem, kā arī noteikts lignosulfonātu AL ķīmiskais sastāvs un toksisko ķīmisko savienojumu (polihlorēto bifenilu (PCB) un poliaromātisko ogļūdeņražu (PAH)) daudzums. Iegūtie eksperimentālās daļas rezultāti apstiprina uz lignosulfonātu bāzes veidoto AL ekoloģiskumu un atputekļošanas efektivitāti karstajos un sausajos vasaras periodos. Pētījumā sagatavotas rekomendācijas uz lignosulfonātu bāzes veidoto AL izmantošanai grants ceļa segumu atputekļošanai, kā arī noteikti eksperimentālie ceļa posmi turpmākai šo AL novērtēšanai reālos meža autoceļos un ekspluatācijas apstākļos.

Pētījuma dokumenti
12 • 05 • 2022 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso