bioekonomikas skola plakats 2019 a4 copy

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS "Latvijas Finieris", SIA "Rīgas meži" un Valsts izglītības satura centru orgnizē vidusskolēniem stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazīst, pēta dabā un risina jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu.

 KONKURSA PLAKĀTS (PDF) 

 SVEICAM STIPENDIJU IEGUVĒJUS 2020. GADĀ!

 • 700 eiro stipendija no AS “Latvijas valsts meži” - Marija Nikola Jansone, Valmieras Viestura vidusskola
 • 500 eiro stipendija no AS “Latvijas valsts meži” - Kristians Šneps, Rīgas 49. vidusskola
 • 300 eiro stipendija no AS “Latvijas valsts meži” - Miks Aksels Apermanis, Salaspils 1. vidusskola
 • 250 eiro stipendija no biedrības “Zaļās mājas” - Laura Nikola Pinne, Jēkabpils 3. vidusskola
 • 250 eiro stipendija no biedrības “Zaļās mājas” - Daniels Markuss Daņilovs, Valmieras Valsts ģimnāzija
 • 250 eiro stipendija no AS “Latvijas Finieris” - Anete Paula Tomiņa, RTU Inženierzinātņu vidusskola
 • 250 eiro stipendija no SIA “Rīgas meži” - Dominiks Teodors Liopa, Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola
 • 250 eiro stipendija no SIA “Rīgas meži” - Diāna Vanaga, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Papildu veicināšanas balvas no AS "Latvijas valsts meži" par radošu veikumu - mugursomas pārgājieniem dabā saņem:

 • Daniela Alise Smelte, RTU Inženierzinātņu vidusskola
 • Elizabete Agnese Štrēma, Rīgas Centra humanitārā vidusskola
 • Taiga Lazdāne, Ādažu Brīvā Valdorfa skola
 • Kristīne Ivčenko, Rīgas Klasiskā ģimnāzija
 • Kerija Keita Ziemele, Rīgas Teikas vidusskola
 • Viktorija Maksimova, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola
 • Gerda Gustsone, Vecumnieku vidusskola
 • Marta Špundzāne, Majoru vidusskola
 • Santa Sadovska, Ventspils 4. vidusskola
 • Marija Puhtajeviča, Ventspils 4. vidusskola
 • Tabita Saukāne, Rīgas 6.vidusskola

Pateicamies visiem dalībniekiem par atsaucību un ieguldīto darbu! 2020. gada finālistu videovēstījumi skatāmi šeit.

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – dabu, ekonomiku un sabiedrību, un apzīmē pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem. Tā ietver noslēgtā cikla produktu apriti, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. Bioekonomika paver iespējas Latvijas ekonomikas attīstībai, balstoties uz tās spēcīgākajām nozarēm – mežsaimniecību un lauksaimniecību.

Biedrības "Zaļās mājas" vadītājs Kristaps Ceplis skaidro: "Koksnes un citiem bioloģiskas izcelsmes produktiem piemīt augsts potenciāls, palielinot produktu pievienoto vērtību, aizstājot fosilos kurināmos enerģijas ražošanā, izstrādājot nākotnes bioloģiskas izcelsmes produktus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ceram, ka stipendiju konkurss par šo tēmu mudinās jauniešus apgūt jaunas zināšanas un pielietot tās praksē, iesaistoties labākas pasaules veidošanā".

2019. gada finālistu videovēstījumi skatāmi šeit

2018. gada finālistu videovēstījumi skatāmi šeit.

2017. gada finālistu videovēstījumi skatāmi šeit.  

 

Mācību materiāli:

 

 Bioekonomika skolās - metodiskais līdzeklis skolēnu uzņēmējspējas veicināšanai par Latvijas zaļo zeltu - mežu 

bioekkk

 Prezentācija par saules enerģijas izmantošanu mežā