bioek jpgss

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS "Latvijas Finieris", SIA "Rīgas meži" un Valsts izglītības satura centru organizē vidusskolēniem stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazīst, pēta dabā un risina jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu. Šī gada tēma - koksnes biorafinēšana. Kas tā ir un kāda ir tās nozīme bioekonomikā?

SUMINĀM STIPENDIJU IEGUVĒJUS 2021. GADĀ:

 • 700 eiro stipendija no AS “Latvijas valsts meži” – Roberts Pičukans, Talsu Valsts ģimnāzija
 • 500 eiro stipendija no AS “Latvijas valsts meži” – Līva Liāna Liepiņa, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
 • 300 eiro stipendija no AS “Latvijas valsts meži” – Rūta Balode, Ozolnieku vidusskola
 • 250 eiro stipendija no biedrības “Zaļās mājas” – Ance Salmane, Balvu Valsts ģimnāzija
 • 250 eiro stipendija no AS “Latvijas Finieris” – Tīna Deina Kukurīte, Cēsu Valsts ģimnāzija
 • 250 eiro stipendija no SIA “Rīgas meži” – Daniela Alise Smelte, RTU Inženierzinātņu vidusskola
 • 250 eiro stipendija no SIA “Rīgas meži” – Elīna Sondore, Rīgas 64. vidusskola
 • Jauniešu visi sagatavotie video vēstījumi skatāmi LVM Facebook lapā https://bit.ly/3rGXArP

  Vairāk par tēmu skaties zemāk:

   

  Biorafinēšanas mācību stunda Rīgas Teikas vidusskolā:

   Papildu informatīvie materiāli un prezentācijas par biorafinēšanu 

  Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – dabu, ekonomiku un sabiedrību, un apzīmē pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem. Tā ietver noslēgtā cikla produktu apriti, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. Bioekonomika paver iespējas Latvijas ekonomikas attīstībai, balstoties uz tās spēcīgākajām nozarēm – mežsaimniecību un lauksaimniecību.

  Biedrības "Zaļās mājas" vadītājs Kristaps Ceplis skaidro: "Koksnes un citiem bioloģiskas izcelsmes produktiem piemīt augsts potenciāls, palielinot produktu pievienoto vērtību, aizstājot fosilos kurināmos enerģijas ražošanā, izstrādājot nākotnes bioloģiskas izcelsmes produktus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ceram, ka stipendiju konkurss par šo tēmu mudinās jauniešus apgūt jaunas zināšanas un pielietot tās praksē, iesaistoties labākas pasaules veidošanā".

  Pateicamies visiem dalībniekiem par atsaucību un ieguldīto darbu!

  2021. gada finālistu video vēstījumi skatāmi šeit.

  2020. gada finālistu video vēstījumi skatāmi šeit.

  2019. gada finālistu video vēstījumi skatāmi šeit

  2018. gada finālistu video vēstījumi skatāmi šeit.

  2017. gada finālistu videovēstījumi skatāmi šeit.  

   

  Mācību materiāli:

   Bioekonomika skolās - metodiskais līdzeklis skolēnu uzņēmējspējas veicināšanai par Latvijas zaļo zeltu - mežu 

  bioekkk

   Prezentācija par saules enerģijas izmantošanu mežā