cirgalu kapas img 20190714 120912

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) ir ilgtspējīgs un atbildīgi saimniekojošs uzņēmums, kura viens no uzdevumiem ir rūpēties ne vien par tā apgādībā esošo teritoriju saimniecisko vērtību, bet arī par tajos mītošo sugu un ekosistēmu labklājību un pastāvēšanu nākotnē. 

Pašlaik uzņēmums ir iesaistījies trīs Eiropas Savienības līdzfinansētos vides projektos - LIFE IP LatViaNature, LIFE IP GOODWATER, kā arī Kohēzijas fonda projektā. 

Šajā sadaļā atspoguļotais saturs informē par uzņēmuma veiktajām un plānotajām aktivitāēm katrā no projektiem.