Balstoties uz ilggadējo pieredzi darbā ar skolām, Valsts izglītības satura centra ieteikumiem un starptautiski atzītu meža pedagoģijas praksi, AS "Latvijas valsts meži" pēdējo 20 gadu laikā ir izdevuši dažādus mācību materiālus un izstrādājuši meža izziņas nodarbības visām vecuma grupām. Katru gadu mācību materiālu klāsts tiek papildināts.

  • Mācību materiāli skolām: https://www.mammadaba.lv/meza-stadisana/145-macibu-materiali
  • Meža izziņas nodarbību meklētājs: https://www.mammadaba.lv/skolam/talakizglitibas-kursi/ekskursijas
  • Pētījumi un publikācijas: https://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas
  •