fotomanlv latvijas meza dienas 312 copy

Balstoties uz ilggadējo pieredzi darbā ar skolām, Valsts izglītības satura centra ieteikumiem un starptautiski atzītu meža pedagoģijas praksi, AS "Latvijas valsts meži" pēdējo 20 gadu laikā ir izdevuši dažādus mācību materiālus un izstrādājuši meža izziņas nodarbības visām vecuma grupām. Katru gadu mācību materiālu klāsts tiek papildināts.

 Mācību un metodiskie līdzekļi 

 Meža izziņas nodarbību meklētājs 

 Pētījumi un publikācijas