id 13802 4650

Došanās mežā ir neatņemama pašmāju tradīcija, kas mantota no paaudzes paaudzē. Tieši tāpēc atbildīga izturēšanās pret meža resursiem un vērtībām ir būtiska, un ir viens no LVM kā atbildīga meža apsaimniekotāja uzdevumiem. Apstākļos, kad pieaug mežu apmeklētība, it īpaši ar mehānisko transportlīdzekli, tiek bojāta vide, kā arī pastiprinās uguns izcelšanās risks. Atsevišķās vietās tiek nelegāli izvietoti bīstami šķēršļi, kas apdraud braucēju dzīvību. Lai novērstu minētos riskus, LVM meklē risinājumus, un ir sagatavots principu apkopojums, ko aicinām lasīt pielikumā.

 Mehānisko transportlīdzekļu lietošana LVM apsaimniekotajos mežos