2021 bioekonomikas plakats 2 v

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS "Latvijas valsts meži" sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, biedrību “Zaļās mājas”, AS "Latvijas Finieris" un SIA "Rīgas meži" organizē jau sesto gadu vidusskolēniem stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazīst, pēta dabā un risina jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu. Šī gada tēma - koksnes biorafinēšana. Kas tā ir un kāda ir tās nozīme bioekonomikā?  

 Konkursa nolikums 2022. gadam 

 Plakāts A4 drukai 

Pateicamies visiem dalībniekiem par atsaucību un ieguldīto darbu! Stipendiju ieguvēji 2022. gadā:

  • 1. vieta - LVM stipendija 700 eiro: Daniela Alise Smelte, RTU Inženierzinātņu vidusskola

   • 2. vieta - LVM stipendija 500 eiro: Elīna Sondore, Rīgas 64. vidusskola
   • 3. vieta - LVM stipendija 300 eiro: Emīls Vētra, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
   • Lielā atzinība - "Rīgas meži" stipendija 500 eiro: Vizma Vasiļjeva, Rīgas tālmācības vidusskola "Rīgas 1. vidusskola"
   • Atzinība - "Latvijas Finieris" stipendija 250 eiro: Una Gadzāne, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
   • Atzinība - "Latvijas Finiera fonds ilgtspējīgai attīstībai" stipendija 250 eiro: Otomārs Gulbis, RTU Inženierzinātņu vidusskola
   • Atzinībā - "Zaļās mājas" stipendija 250 eiro: Jānis Teters, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Ar stipendiju ieguvējiem sazināsimies individuāli nedēļas laikā. Visi 2022. gada finālisti, kas bija iesnieguši videovēstījumus, saņems diplomus. 2022. gada videovēstījumi ir skatāmi šeit.

 Mācību materiāli

 

Biorafinēšanas mācību stunda Rīgas Teikas vidusskolā:

Vairāk informācijas par tematu www.lvm.lv/biorafinesana un "Skola2030" vietnē šeit: https://mape.skola2030.lv/materials/8vuKkfd2BZEbHButD6hy65

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – dabu, ekonomiku un sabiedrību, un apzīmē pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem. Tā ietver noslēgtā cikla produktu apriti, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. Bioekonomika paver iespējas Latvijas ekonomikas attīstībai, balstoties uz tās spēcīgākajām nozarēm – mežsaimniecību un lauksaimniecību.

Biedrības "Zaļās mājas" vadītājs Kristaps Ceplis skaidro: "Koksnes un citiem bioloģiskas izcelsmes produktiem piemīt augsts potenciāls, palielinot produktu pievienoto vērtību, aizstājot fosilos kurināmos enerģijas ražošanā, izstrādājot nākotnes bioloģiskas izcelsmes produktus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas. Ceram, ka stipendiju konkurss par šo tēmu mudinās jauniešus apgūt jaunas zināšanas un pielietot tās praksē, iesaistoties labākas pasaules veidošanā".

2021. gada finālistu video vēstījumi skatāmi šeit.

2020. gada finālistu video vēstījumi skatāmi šeit.

2019. gada finālistu video vēstījumi skatāmi šeit

2018. gada finālistu video vēstījumi skatāmi šeit.

2017. gada finālistu videovēstījumi skatāmi šeit.  

 

Mācību video:

 Bioekonomika skolās - metodiskais līdzeklis skolēnu uzņēmējspējas veicināšanai par Latvijas zaļo zeltu - mežu 

bioekkk

 Prezentācija par saules enerģijas izmantošanu mežā