Datums Nosaukums
2015030505.03.2015 Akts par izpildīto darbu pieņemšanu
2014061212.06.2014 Būvuzrauga iknedēļas atskaite
2015101313.10.2015 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015
2018021919.02.2018 Meža meliorācijas sistēmu būvdarbu specifikācijas 2018 (spēkā no 2017.g. 20. decembra)
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m