Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Dabas lieguma “Čertoka ezers” labiekārtojuma elementu projektēšanas pakalpojumu sniegšana 2022. gadā

Joma: Projektēšana
Publicēšanas datums : 26.08.2022
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM DL 2022/293_I

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir dabas lieguma “Čertoka ezers” tūrisma vietas infrastruktūras un labiekārtojuma elementu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, projektēšanas uzdevumam  un iepirkuma līguma projektam.

 

 

Iepirkuma rezultātā pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu:

- izstrādātās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšana LVM saskaņošanai līdz 2023. gada 10. janvārim;

- atzīmes paskaidrojuma rakstā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana līdz 2023. gada 20. februārim;

- iepirkuma līguma darbības laiks līdz 2023. gada 20. martam.

 

Dabas liegums “Čertoka ezers” atrodas Krāslavas novada Šķeltovas pagastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 60940012059, Dienvidlatgales reģiona Krāslavas meža iecirkņa 311. kvartālu apgabala 205. kvartāla 1., 6., 7., 10. nogabalā.

 

Iepirkuma dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/87532

 

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

05.09.2022, 11:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso