Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Koku un krūmu izciršana meliorācijas sistēmās Rietumvidzemes reģionā 2021.gadā

Joma: Meža meliorācijas sistēmas
Publicēšanas datums : 08.01.2021
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM RV_2021_6_I (IESNIEGŠANA ELEKTRONISKI)

Iepirkuma priekšmets

 

Koku un krūmu izciršana meliorācijas sistēmās 63 km apjomā iepirkuma daļu sarakstā noteiktajā sadalījumā atbilstoši kvalitātes prasībām un iepirkuma līguma projektam.

CPV klasifikatora kods: 77230000-1 (mežsaimniecībai raksturīgie pakalpojumi).

Iepirkuma dokumentācija pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50063

 

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Paredzamais līguma izpildes termiņš

10.12.2021

Līguma izpildes vieta

Rietumvidzeme (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

19.01.2021, 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Piedāvājumu iesniegšana Elektronisko iepirkumu sistēmā:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50063

Piedāvājuma atvēršana

2021.gada 19.janvārī plkst. 11.00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso