Mērvienība

Skaitļi 2020. gads

Apaļkoksnes sortimentu realizācija milj. m3 7.23
Augošu koku pārdošana milj. m3 0.29
Kurināmās šķeldas pārdošana Milj. Mwh 0.40
Meža atjaunošana tūkst. ha 16.1
     t.sk. mākslīgā atjaunošana tūkst. ha 10.4
Meža (jaunaudžu) kopšana tūkst. ha 31.4
Iepirktas zemes meža audzēšanai ha 500
Meža autoceļu būvniecība km

352

Darbinieku sakaits (01.03.2021)   1268

 Skaitļi un fakti 2021 

 

 

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m