Mērvienība

Skaitļi 2019. gads

Apaļkoksnes sortimentu realizācija milj. m3 6.51
Augošu koku pārdošana milj. m3 0.23
Kurināmās šķeldas pārdošana Milj. Mwh 0.48
Meža atjaunošana tūkst. ha 15.1
     t.sk. mākslīgā atjaunošana tūkst. ha 9.3
Meža (jaunaudžu) kopšana tūkst. ha 31.2
Iepirktas zemes meža audzēšanai ha 543
Meža autoceļu būvniecība km

389

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m