AS "Latvijas valsts meži" pamatdarbība ir mežsaimniecība, kas ir uzņēmuma galvenais ieņēmumu avots. Līdztekus mežsaimniecībai uzņēmums sniedz medību un rekreācijas pakalpojumus, ražo selekcionētas sēklas un stādus, piedāvā tirgū zemes dzīļu resursus: smilti, granti, kūdru, kā arī lietotnes un rīkus ģeotelpisko datu ievākšanai, glabāšanai, apstrādei un analīzei.

 

Mērvienība

Skaitļi 2023. gads

Apaļkoksnes sortimentu realizācija milj. m3 6.94
Augošu koku pārdošana milj. m3 0.13
Kurināmās šķeldas pārdošana milj. Mwh 0.59
Meža atjaunošana un ieaudzēšana tūkst. ha 18.9
Meža (jaunaudžu) kopšana tūkst. ha 39.1
Meža koku stādu pārdošana milj. gab. 53.6
Iepirktas zemes meža audzēšanai ha 160.1
Meža autoceļu būvniecība km 276
Minerālo materiālu un to maisījumu tirdzniecība tūkst. m3 810
Darbinieku skaits (31.12.2023)   1381

 

 Skaitļi un fakti 2023 

 

 

 

Esam sertificēti
BM certification iso