AS "Latvijas valsts meži" pamatdarbība ir mežsaimniecība, kas ir uzņēmuma galvenais ieņēmumu avots. Līdztekus mežsaimniecībai uzņēmums sniedz medību un rekreācijas pakalpojumus, ražo selekcionētas sēklas un stādus, piedāvā tirgū zemes dzīļu resursus: smilti, granti, kūdru, kā arī lietotnes un rīkus ģeotelpisko datu ievākšanai, glabāšanai, apstrādei un analīzei.

 

Mērvienība

Skaitļi 2022. gads

Apaļkoksnes sortimentu realizācija milj. m3 6.39
Augošu koku pārdošana milj. m3 0.19
Kurināmās šķeldas pārdošana milj. Mwh 0.66
Meža atjaunošana un ieaudzēšana tūkst. ha 19.2
     t.sk. stādot un sējot tūkst. ha 13.6
Meža (jaunaudžu) kopšana tūkst. ha 28.6
Iepirktas zemes meža audzēšanai ha 160.1
Meža autoceļu būvniecība km

339

Darbinieku skaits (31.12.2022)   1353

 Skaitļi un fakti 2023 

 

 

 

Esam sertificēti
BM certification iso