Mērvienība

Skaitļi 2017. gads

Apaļkoksnes sortimentu realizācija milj. m3 5.45
Augošu koku pārdošana milj. m3 0.28
Kurināmās šķeldas pārdošana milj. beramo m3 0.5
Kurināmās šķeldas pārdošana Milj. Mwh 0.42
Meža atjaunošana tūkst. ha 15.7
     t.sk. mākslīgā atjaunošana tūkst. ha 7.9
Meža (jaunaudžu) kopšana tūkst. ha 27.2
Zemes reģistrācija Zemesgrāmatā tūkst. ha 100.5
Meža autoceļu būvniecība km

227

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m