2017 2018 2019
       
Aktīvu kopsumma, milj.EUR  387.1 466.1 534.4
Neto apgrozījums, milj.EUR  275.8 333.2 375.1
Bruto peļņa, milj.EUR  79.9 120.9 129.7
Peļņa pirms nodokļiem, milj.EUR  69.1 110.2 118.2
Pārskata gada peļņa, milj.EUR  65.2 109.8 105.0
EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem), milj.EUR  69.1  110.2 118,8
EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), milj.EUR  100.1  141.1 152.1
Rentabilitāte (pārskata gada peļņa / neto apgrozījums)  24%  33% 28%
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE)  19%  28% 23%
Aktīvu rentabilitāte (ROA) *  17%  26% 20%

 

*Nav iekļauti valdījumā nodotie ārpusbilances aktīvi.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m