2015 2016 2017 2018
         
Aktīvu kopsumma, milj.EUR 360.1 360.4  387.1 466.1
Neto apgrozījums, milj.EUR 261.6 256.9  275.8 333.2
Bruto peļņa, milj.EUR 83.7 70.8  79.9 120.9
Peļņa pirms nodokļiem, milj.EUR 72.2 58.3  69.1 110.2
Pārskata gada peļņa, milj.EUR 59.3 50.6  65.2 109.8
EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem), milj.EUR 71.4  57.7  69.1  110.2
EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), milj.EUR 99.6  87.4  100.1  141.1
Rentabilitāte (pārskata gada peļņa / neto apgrozījums) 23%  20%  24%  33%
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) 18%  15%  19%  28%
Aktīvu rentabilitāte (ROA) * 16%  14%  17%  26%

 

*Nav iekļauti valdījumā nodotie ārpusbilances aktīvi.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m