2014
2015 2016 2017
         
Aktīvu kopsumma, milj.EUR 367.1 360.1 360.4  387.1
Neto apgrozījums, milj.EUR 275.7 261.6 256.9  275.8
Bruto peļņa, milj.EUR 103,1 83.7 70.8  79.9
Peļņa pirms nodokļiem, milj.EUR 90.3 72.2 58.3  69.1
Pārskata gada peļņa, milj.EUR 75.5 59.3 50.6  64.8
EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem), milj.EUR 90.3 71.4  57.7  69.1
EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), milj.EUR 117,2 99.6  87.4  100.1
Rentabilitāte (pārskata gada peļņa / neto apgrozījums) 27% 23%  20%  23%
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) 22% 18%  18%  18%
Aktīvu rentabilitāte (ROA) 21% 16%  14%  17%

 

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m