zdz

“LVM Zemes dzīles” apsaimniekošanas rezultāti 2021. gadā:

 • Realizētas zemes nomas tiesības derīgo izrakteņu ieguvei 60 līgumu ietvaros ar kopējo nomas platību 16 811,31 ha, t.sk. uzturošā platība kūdras purviem 558,20 ha jeb 3,36 milj. eiro ieņēmumu apmērā.
 • No zemes dzīļu resursiem realizēti iegūtie produkti un ar tiem saistītie pakalpojumi 967,14 tūkst. m3 apjomā jeb 3.00 milj. eiro apmērā.
 • Kopā no zemes dzīļu resursu apsaimniekošanas gūti ieņēmumi 6,36 milj. eiro apmērā, kā rezultātā 2021. gadā gūta 2,75 milj. eiro bruto peļņa. Bruto peļņas rentabilitāte pret ieņēmumiem – 43.2%.
 • 2022. gada 1. janvārī zemes dzīļu resursu pazemes aktīvi ir aprēķināti patiesajās vērtībās 15,67 milj. eiro apmērā, tajā skaitā:

 • Pazemes aktīvi, kur derīgo izrakteņu ieguvi veic trešā puse (nomnieks) –13.33 milj. eiro;
 • Pazemes aktīvi, kur derīgo izrakteņu ieguvi veic LVM – 2.34 milj. eiro apmērā.
 •  

  Esam sertificēti
  BM certification iso