mezs

LVM pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā 1,60 miljonus hektāru meža zemes.

Uzņēmuma apsaimniekotajā teritorijā lielāko daļu jeb 85,6% aizņem meži, 6,6% no apsaimniekotās teritorijas ir purvi, 5,1% - zeme zem meža infrastruktūras objektiem. Nemeža zemes aizņem salīdzinoši mazu daļu jeb 1,7%, savukārt lauces un pārplūstoši klājumi 1% no valdījumā esošās teritorijas.

Vairāk nekā pusi no LVM apsaimniekošanā esošās mežu platības klāj skuju koki – 45,4% priežu audzes, 22,3% egļu audzes. Pārējā platība klāta ar lapu koku mežiem, no kuriem visvairāk izplatītas bērzu audzes (23,3%).

Būtisku daļu jeb 20,6% (0,29 miljoni ha) no LVM meža kopplatības un vairāk nekā 24,9% (0,40 miljoni ha) no visu zemju (meži, purvi, lauksaimniecības zemes, ūdeņi) kopplatības LVM 2022. gadā apsaimniekoja ar mērķi – dabas aizsardzība.

 

 

 

Esam sertificēti
BM certification iso