Human resource management and recruitment business concept, Hand putting wood cube block on top pyramid, Copy space

AS “Latvijas valsts meži” īsteno labas korporatīvās pārvaldības principus.  Plānojot savu darbību uzņēmums apzinās, ka katrs solis ir atbildība pret uzņēmuma darbiniekiem, klientiem, uzņēmuma īpašnieku, pašvaldībām, biznesa partneriem un visu Latvijas sabiedrību.

Uzņēmuma statūti

Vidēja termiņa stratēģijas kopsavilkums

 Dividenžu politika 

Privātuma politika

 Interešu konflikta un korupcijas riska novēršanas politika 

 Risku vadības politika 

Darba samaksas principi

Dažādības vadības pieeja un principi

Ētikas kodekss

 

Esam sertificēti
BM certification iso