Pilnvaru termiņš: no 02.05.2023. līdz brīdim, kad akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padome valdes locekļa amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

Profesionālā darba pieredze:

2007.–2023. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, Korporatīvās plānošanas daļas vadītājs

2005. – pašlaik: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, padomes loceklis

2004. – pašlaik: biedrība “Meža sports”, valdes loceklis

2002.–2007. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, Ekonomiskās analīzes un plānošanas daļas vadītājs

Izglītība:

Latvijas Universitāte, maģistra grāds vadībzinātnē

Banku augstskola, augstākā profesionālā izglītība, ekonomista kvalifikācija

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, padomes loceklis