Ieņemamais amats:

AS "Latvijas valsts meži" Korporatīvās plānošanas daļas vadītājs.

Izglītība:

Banku augstskola, ekonomista kvalifikācija. Latvijas Universitāte, vadībzinātņu maģistra grāds.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts", padomes loceklis.