Pilnvaru termiņš: 29.07.2022.-28.07.2027.

Ieņemamais amats šobrīd:

AS “Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētājs.

Iepriekšējā profesionālā pieredze:

Informācijas tehnoloģiju nozares uzņēmuma SIA “Decta” valdes loceklis, pirms tam bijis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes priekšsēdētājs, Eiropas Centrālās bankas Komercbanku uzraudzības valdes loceklis, iepriekš – AS “Latvijas kuģniecība” un AS “Ventbunkers” padomes loceklis,  Latvijas Bankas Juridiskās pārvaldes vadītājs.

Izglītība:

Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnēs, kā arī politikas zinātnes bakalaura grāds starptautiskajās attiecībās.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.