Pilnvaru termiņš: no 01.05.2024. līdz brīdim, kad akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padome valdes locekļa amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

Profesionālā darba pieredze:

2023.-2024. Klimata un enerģētikas ministrija, valsts sekretāra vietnieks klimata politikas jautājumos

2023.- Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte, asoc.profesors

2022.-2023. Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrija, valsts sekretāra vietnieks klimata politikas jautājumos

2017.-2022. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, vadošais eksperts

2014.-2020. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte, profesors (Meža ekonomika un politika)

2008.- Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte, vadošais pētnieks

2003.-2017. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte, dekāns

Izglītība:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, doktora grāds mežzinātnē

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, maģistra grāds mežzinātnē

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bakalaura grāds mežzinātnē

Amati citās kapitālsabiedrībās: Nav