Pilnvaru termiņš: no 02.05.2023. līdz brīdim, kad akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padome valdes locekļa amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

Profesionālā darba pieredze:

2017.–2023. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, “LVM Biznesa sistēmu risinājumi” direktors

2019. – pašlaik  biedrība “Latvijas ĢIS biedrība”, valdes priekšsēdētājs

2016.–2017. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, “LVM Biznesa sistēmu risinājumi” izpilddirektors

2014.–2016. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, ģeotelpisko risinājumu vadītājs

2013.–2014. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, attīstības projektu vadītājs

2011.–2013. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, ģeotelpiskās informācijas uzturēšanas tehniskais vadītājs

2009.–2011. akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, telpisko datu metodiskais vadītājs

2006.–2009. SIA “Jāņa sēta”, kartogrāfs, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas vadītājs

Izglītība:

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, dabas zinātņu maģistra grāds ģeogrāfijā

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, dabas zinātņu bakalaura grāds ģeogrāfijā

 

Amati citās kapitālsabiedrībās: Nav