Pilnvaru termiņš: 

no 03.03.2023. līdz brīdim, kad AS “Latvijas valsts meži” akcionāru sapulce padomes locekļu amatā ievēlē kandidātus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

 

Profesionālā darba pieredze:

2021.–2023. Zemkopības ministrija, Medību saimniecības attīstības fonds, konsultatīvās padomes loceklis.

2020. – pašlaik: biedrība “Latvijas Meža īpašnieku biedrība”, padomes loceklis.

2017. – pašlaik: biedrība “PEFC Latvijas padome”, padomes loceklis.

2017. – pašlaik: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Meža fakultātes Padomnieku konventa loceklis.

2017. – pašlaik: AS “Latvijas valsts meži’, Konsultatīvās zinātniskās padomes loceklis.

2017.–2023. biedrība “Latvijas Mednieku savienība”, valdes loceklis.

Pašlaik: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Valsts eksaminācijas komisijas loceklis.

2016. – pašlaik: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Meža pētīšanas stacija, direktors.

2012.–2016. Valsts meža dienests, ģenerāldirektora vietnieks.

2011.–2012. Zemkopības ministrija, Meža departaments, Meža resursu un medību nodaļas vadītājs.

2010.–2011. Valsts meža dienests, Ziemeļvidzemes virsmežniecības inženieris (ar pienākumu aizvietot virsmežzini), papildus darba aizsardzības speciālists un datortīklu administrators.

2007.–2009. Valsts meža dienests, Ziemeļvidzemes virsmežniecības virsmežziņa vietnieks.

2006.–2007. Valsts meža dienests, Valmieras virsmežniecības inženieris medību un ugunsapsardzības jautājumos, atbildīgā persona par maksas pakalpojumiem cirsmu sagatavošanā.

2003.–2006. Valsts meža dienests, Valmieras virsmežniecības Rūjupes mežniecības mežzinis.

 

Izglītība:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, 2. līmeņa profesionālā augstākā mežsaimnieciskā izglītība, inženieris.

Ogres meža tehnikums, vidējā speciālā izglītība, mežsaimniecības tehniķis.

 

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.