Pilnvaru termiņš: 

no 03.03.2023. līdz brīdim, kad AS “Latvijas valsts meži” akcionāru sapulce padomes locekļu amatā ievēlē kandidātus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

 

Profesionālā darba pieredze:

2021.–2023. Zemkopības ministrija, Medību saimniecības attīstības fonds, konsultatīvās padomes loceklis

2020. – pašlaik: biedrība “Latvijas Meža īpašnieku biedrība”, padomes loceklis

2017. – pašlaik: biedrība “PEFC Latvijas padome”, padomes loceklis

2017. – pašlaik: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Meža fakultātes Padomnieku konventa loceklis

2017. – pašlaik: AS “Latvijas valsts meži’, Konsultatīvās zinātniskās padomes loceklis

2017.–2023. biedrība “Latvijas Mednieku savienība”, valdes loceklis

Pašlaik: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Valsts eksaminācijas komisijas loceklis

2016. – pašlaik: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, Meža pētīšanas stacija, direktors

2012.–2016. Valsts meža dienests, ģenerāldirektora vietnieks

2011.–2012. Zemkopības ministrija, Meža departaments, Meža resursu un medību nodaļas vadītājs

2010.–2011. Valsts meža dienests, Ziemeļvidzemes virsmežniecības inženieris (ar pienākumu aizvietot virsmežzini), papildus darba aizsardzības speciālists un datortīklu administrators

2007.–2009. Valsts meža dienests, Ziemeļvidzemes virsmežniecības virsmežziņa vietnieks

2006.–2007. Valsts meža dienests, Valmieras virsmežniecības inženieris medību un ugunsapsardzības jautājumos, atbildīgā persona par maksas pakalpojumiem cirsmu sagatavošanā

2003.–2006. Valsts meža dienests, Valmieras virsmežniecības Rūjupes mežniecības mežzinis

 

Izglītība:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte, 2. līmeņa profesionālā augstākā mežsaimnieciskā izglītība, inženieris

Ogres meža tehnikums, vidējā speciālā izglītība, mežsaimniecības tehniķis

 

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav