Pilnvaru termiņš: 

no 03.03.2023. līdz brīdim, kad AS “Latvijas valsts meži” akcionāru sapulce padomes locekļu amatā ievēlē kandidātus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

Profesionālā darba pieredze:

2021. – pašlaik: SIA “MURAU”, valdes locekle.

2015. – pašlaik: Ārlietu ministrija, Īpašuma un loģistikas departaments, direktora vietniece,  Publiskā iepirkuma nodaļas vadītāja.

2011.–2015. Ārlietu ministrija, Diplomātiskā nodrošinājuma departaments, Publiskā iepirkuma nodaļas vadītāja.

2007.–2011. Ārlietu ministrija, Īpašuma un investīciju politikas departaments, Valsts iepirkuma nodaļas vecākā referente.

2002.–2007. profesionālais militārais dienests Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos.

 

Izglītība:

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, iegūta 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, ekonomista kvalifikācija.

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Muitas koledža, iegūta 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība, muitas eksperta kvalifikācija.

 

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.