Pilnvaru termiņš: 

no 03.03.2023. līdz brīdim, kad AS “Latvijas valsts meži” akcionāru sapulce padomes locekļu amatā ievēlē kandidātus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

 

Profesionālā darba pieredze:

2021. – pašlaik: SIA “MURAU”, valdes locekle

2015. – pašlaik: Ārlietu ministrija, Īpašuma un loģistikas departaments, direktora vietniece,  Publiskā iepirkuma nodaļas vadītāja

2011.–2015. Ārlietu ministrija, Diplomātiskā nodrošinājuma departaments, Publiskā iepirkuma nodaļas vadītāja

2007.–2011. Ārlietu ministrija, Īpašuma un investīciju politikas departaments, Valsts iepirkuma nodaļas vecākā referente

2002.–2007. profesionālais militārais dienests Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos

 

Izglītība:

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, iegūta 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, ekonomista kvalifikācija

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Muitas koledža, iegūta 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība, muitas eksperta kvalifikācija

 

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav