Pilnvaru termiņš: 29.04.2024.–28.04.2029.

Profesionālā darba pieredze:

2018. – SIA “Ingka Investments Latvia”, SIA “Ingka Investments Management”, uzņēmuma vadītājs (mežsaimniecība)

2017.–2018. “Ingka Investments B.V.” (Nīderlande) Baltijas valstu uzņēmumi, Atbilstības vadītājs (mežsaimniecība)

2010.–2017. Latvijas Lauksaimniecības universitāte (tagadējā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte), Meža fakultāte, prodekāns, asociētais profesors un vadošais pētnieks

Izglītība:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mežzinātņu doktora zinātniskais grāds Meža ekonomikas un politikas apakšnozarē

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, maģistra grāds mežzinātnēs

Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnēs

Amati citās kapitālsabiedrībās: Nav