Profesionālā darba pieredze:

Pašlaik: akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, Juridiskās daļas vadītājs.

 

Izglītība:

Latvijas Universitāte, maģistra grāds tiesību zinātnēs.

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnēs.

 

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.