Ieņemamais amats:

AS "Latvijas valsts meži" Juridiskās daļas vadītājs.

Izglītība:

Latvijas Universitāte, tiesību zinātņu maģsitra grāds.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

 

SIA “Lagūnas AZ” valdes loceklis.