Profesionālā darba pieredze:

Pašlaik: akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, Juridiskās daļas vadītājs

Izglītība:

Latvijas Universitāte, maģistra grāds tiesību zinātnēs

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnēs

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav