Pilnvaru termiņš: 

no 03.03.2023. līdz brīdim, kad AS “Latvijas valsts meži” akcionāru sapulce padomes locekļu amatā ievēlē kandidātus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

Profesionālā darba pieredze:

2017. – pašlaik: biedrība “Turības Mentoru Asociācija”, valdes locekle.

2016. – pašlaik: SIA “Biznesa augstskola Turība”, asociētā profesore, Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, Virzienu padomes priekšsēdētāja, Fakultātes domes locekle, Senatore, Biznesa augstskolas “Turība” Goda profesore.

2014. – pašlaik: biedrība “Latvijas Tiešā Mārketinga Asociācija”, valdes locekle.

2009. – pašlaik: Latvijas Kvalitātes biedrība, biedrs.

2017.–2020. SIA “SKY Port”, valdes locekle.

2017.–2020. OY TLLJET, valdes locekle.

2016.–2018. SIA “Next Maritime Baltic”, valdes priekšsēdētāja.

2016.–2018. SIA “Anllu”, direktore, dibinātāja.

1998 –2015. SIA  “Antti – Anttila” (Kesko Corporation), direktore, valdes locekle.

 

Izglītība:

Latvijas Universitāte, doktora grāds, ekonomika un uzņēmējdarbības vadība, Ph.D.

Biznesa augstskola “Turība”, maģistra grāds, uzņēmējdarbības vadība MBA.

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds, politikas zinātne, politologs.

 

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.