Pilnvaru termiņš: 

no 03.03.2023. līdz brīdim, kad AS “Latvijas valsts meži” akcionāru sapulce padomes locekļu amatā ievēlē kandidātus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

 

Profesionālā darba pieredze:

2017. – pašlaik: biedrība “Turības Mentoru Asociācija”, valdes locekle

2016. – pašlaik: SIA “Biznesa augstskola Turība”, asociētā profesore, Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne, Virzienu padomes priekšsēdētāja, Fakultātes domes locekle, Senatore, Biznesa augstskolas “Turība” Goda profesore

2014. – pašlaik: biedrība “Latvijas Tiešā Mārketinga Asociācija”, valdes locekle

2009. – pašlaik: Latvijas Kvalitātes biedrība, biedrs

2017.–2020. SIA “SKY Port”, valdes locekle

2017.–2020. OY TLLJET, valdes locekle

2016.–2018. SIA “Next Maritime Baltic”, valdes priekšsēdētāja

2016.–2018. SIA “Anllu”, direktore, dibinātāja

1998 –2015. SIA  “Antti – Anttila” (Kesko Corporation), direktore, valdes locekle

 

Izglītība:

Latvijas Universitāte, doktora grāds, ekonomika un uzņēmējdarbības vadība, Ph.D

Biznesa augstskola “Turība”, maģistra grāds, uzņēmējdarbības vadība MBA

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds, politikas zinātne, politologs

 

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav