Pilnvaru termiņš: 27.03.2024.–26.03.2029.

Profesionālā darba pieredze:

2016.–2020. akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens”, valdes locekle (atbildības jomas: finanšu vadība, komercdarbība, risku un kvalitātes vadība, pasažieru pārvadājumi) 

2007.–2012. GE Money Latvija grupas uzņēmumi  (AS "GE Money Bank", AS "GE Money" un citi), valdes locekle bankā un finanšu direktore (visiem grupas uzņēmumiem) 

2006.–2010. SIA "GE Money Latvia Holdings", valdes locekle 

2009.–2010. akciju sabiedrība "GE Money", padomes locekle un finanšu direktore

2004–2009. akciju sabiedrība "GE Money", valdes locekle un finanšu direktore 

2004.–2005. akciju sabiedrība "GE Money", finanšu kontroliere

1999.–2004. "PricewaterhouseCoopers", Latvija, audita menedžere

Izglītība:

Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, bakalaura grāds finansēs un ekonomikā

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), profesionālās kvalifikācijas sertifikāts finanšu vadībā

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts, profesionāla valdes locekļa sertifikāts

Amati citās kapitālsabiedrībās: Nav