Mārtiņš Gūtmanis
Mežkopības izpilddirektors
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija
Edmunds Linde
Mežkopības plānošanas vadītājs
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija
Lauris Ropājs
Mežkopības ražošanas vadītājs
29394448
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija
Guntis Ščepaniks
Medību tiesību nomas procesa vadītājs
26427081
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija
Jānis Kažemaks
Meža atjaunošanas un kopšanas vadītājs
25749670
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija
Esam sertificēti
BM certification iso