Ieņemamais amats:

AS “Latvijas valsts meži” Risku vadītāja.

Izglītība:

Rīgas ekonomikas augstskola.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.

 

 

 

 

Ieņemamais amats:

AS "Latvijas valsts meži" Personāla vadības daļas vadītāja.

Izglītība:

Latvijas Universitāte, tiesību maģistra grāds, jurista kvalifikācija. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, maģistra grāds personāla vadībā.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.