Ieņemamais amats:

AS “Latvijas valsts meži” Risku vadītāja.

 

Izglītība:

Rīgas ekonomikas augstskola.

 

Amati citās kapitālsabiedrībās:

Nav.