Ieņemamais amats:

AS "Latvijas valsts meži" Audita daļas vadītāja.

Izglītība:

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, lauksaimniecības ekonomista organizatora kvalifikācija.

Amati citās kapitālsabiedrībās:

SIA "Audits A.S", valdes locekle.