Pakalpojuma sniegšanā izmantojamā tehnika:

1. Pretendenta tiesiskā turējumā ir Nolikuma 4.1.punktā norādītajām minimālajām tehniskām prasībām atbilstoša tehnika/iekārtas ciršanas atlieku pievešanai, šķeldošanai un šķeldu transportēšanai:

1.1. tehnika ciršanas atlieku pievešanai, kura atbilst šādām minimālām tehniskām prasībām:

       a) vismaz 1 (viena) meža mašīna (forvarders):

- seši riteņi vai vairāk;

- hidromanipulators ar speciāli zaru kraušanai paredzētu greiferi;

- vismaz aizmugurējai asij kustīgs tandēma tipa sānpārvads;

- kravas nodalījums atrodas uz vilcējmašīnas;

                          vai

      b) vismaz 2 (divi) lauksaimniecības traktori:

-   speciāli aprīkoti darbam mežā;

-   komplektā ar meža piekabi;

- hidromanipulators ar speciāli zaru kraušanai paredzētu greiferi.

1.2. Pretendenta tiesiskā turējumā ir vismaz 1 (viena) atbilstoša tehnikas vienība vai iekārta ciršanas atlieku un kokmateriālu šķeldošanai, ar kuru iespējams nodrošināt visas iepirkuma priekšmeta daļas apjoma izpildi un kura, ja nepieciešams, reģistrēta normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā un kura atbilst šādām minimālām tehniskām prasībām:

- ciršanas atlieku un kokmateriālu šķeldošanas tehnikai maksimālais diametrs, kuru var sašķeldot iekārtā ir 360 mm vai vairāk;

-  ciršanas atlieku un kokmateriālu šķeldošanas tehnikai iespēja mainīt šķeldu frakcionālo sastāvu;

1.3. 2 (divas) līdz 3 (trīs) tehnikas vienības šķeldu transportēšanai, ar kuru iespējams nodrošināt visas iepirkuma priekšmeta daļas apjoma izpildi un kura reģistrēta normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā un kurai kravas pašizgāzējs, konteinervedējs vai puspiekabes pašizgāzēja vilcējs aprīkots ar trīs tiltiem un kopējo kravas ietilpību lielāku par 60 ber.m3

2. Piedāvājumā norādītās tehnikas vienības ir reģistrētas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā;

3. Pretendenta piedāvājumā norādītās tehnikas vienības atbilst normatīvajos tiesību aktos noteiktajām tehniskajām prasībām;

4. Ar piedāvājumā norādīto tehniku jānodrošina visa iepirkuma priekšmeta (līguma) apjoma pārstrāde un transportēšana un visu tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpilde;

5. Pretendentam ir stacionārā, mobilā telefona, elektroniskā pasta un faksa sakari līgumā paredzētās savstarpējās komunikācijas nodrošināšanai;

6. Netiek pieļauta viena un tā paša pakalpojuma izpildes nodrošināšanai nepieciešamo tehnikas vienību iekļaušana vairāku Pretendentu piedāvājumos.

7. Prasības tehnikas datoriem un drukas iekārtām:

7.1. Katra no Pretendenta piedāvājumā norādītajām tehnikas vienībām, kas paredzēta šķeldu transportēšanai vai ciršanas atlieku un kokmateriālu šķeldošanai ir aprīkota ar datoru, kuram ir instalēta šāda programmatūra:

-  elektroniskā pasta programma;

- ģeogrāfiskās informācijas programma: digitālo karšu programma ar iespēju kartē vizuāli attēlot ģeogrāfisko objektu atribūtu informāciju, attēlot, importēt un eksportēt ģeogrāfisko informāciju *.txt un *kmz (ar iespēju attēlot objektus, kas sastāv no 200 punktiem un vairāk) failu formātā, , GPS atbalstu;

- tiek nodrošināta mobilo pakešu datu pārraide (GPRS) kādā no šādiem standartiem: 2G/3G/4G;

7.2. Katrai Pretendenta piedāvājumā norādītajai tehnikas vienībai, kas paredzēta ciršanas atlieku un kokmateriālu šķeldošanai ir pieejams adatu jeb punktmatricas (dot-matrix) drukas iekārta, kas nodrošina iespēju drukāt vairākslāņu (3 slāņi) dokumentus, un atbilst šādām minimālajām tehniskajām prasībām:

- izšķirtspēja 240 x 144 punktu collā (dpi - dots per inch);

- adatu skaits: 9 gab.;

- A4 formāta lapu drukāšana;

- savietojams ar šķeldotājā uzstādīto datoru (iespējamie pieslēgšanas interfeisi: USB, paralēlais ports (IEEE-1284), seriālais ports (RS-232C)).

Esam sertificēti
BM certification iso