Lielākais pieprasījums pēc kurināmā Latvijas siltuma ražotājiem ir apkures sezonā, t.i., no oktobra vidus līdz marta beigām. Pieprasījuma apjomu tiešā veidā ietekmē gaisa T° ziemā un apkures sezonas ilgums. Pazeminoties gaisa T° zem -15°, strauji pieaug pieprasījums pēc kurināmā.

Šķeldu uzglabāšanas iespējas katlumāju teritorijā ir ierobežotas galvenokārt nepietiekamās platības un augsto uzglabāšanas izmaksu dēļ pilsētas teritorijā, kā rezultātā šķeldu piegādēm katlumājām ir jābūt precīzām.

Meža šķeldu ieguves tehnoloģiskais process un ceļu infrastruktūras stāvoklis tiešā veidā ietekmē šķeldu ražošanas un piegādes plānus. Pazeminoties gaisa T° zem -15°, šķeldošanas tehnikas darbība tiek apturēta. Pavasara un rudens mēnešos šķeldu transportēšanu ierobežo ceļu stāvoklis. Šķeldu ražošanas apjomi tiek kāpināti laikā periodā no maija vidus līdz septembra beigām.

Iepriekš aprakstīto faktoru dēļ, katru gadu veidojas situācija, kad šķeldu ražošana un piegāde notiek laikā, kad pieprasījuma vietējā tirgū nav un otrādi - palielinoties vietējā tirgus pieprasījumam, šķeldu ražošanas apjomi krītas.

Vietās, kur šķelda tiek realizēta pilsētas katlumājām, LVM šķeldu ražošanas un piegādes procesa ietvaros tiek veikti šķeldu uzkrājumi laukumos (starpkrautuvēs), t.i., pēc ciršanas atlieku sašķeldošanas mežā, daļa šķeldas vasaras periodā tiek piegādātas uz uzglabāšanas laukumiem, un ziemas periodā, kad no meža nevar pilnā apjomā piegādāt uz katlumājām, iztrūkstošais apjoms tiek piegādāts no uzglabāšanas laukuma.

 Šķeldu ražošanas un piegādes modelis izmantojot laukumus  

Esam sertificēti
BM certification iso