AS „Latvijas valsts meži” mērķis ir būt par stabilu un prognozējamu partneri saviem klientiem, t.sk. apaļo kokmateriālu sortimentu pircējiem, nodrošinot stabilas un prognozējamas piegādes.

Lai veiktu kokmateriālu sortimentu transportēšanu no krautuvēm līdz pircējiem, AS „Latvijas valsts meži” slēdz līgumus par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu.

Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniedzējus AS „Latvijas valsts meži” izvēlas atklātā iepirkumā, kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Kārtība, kādā izvēlas pakalpojumu sniedzēju, ar kuru tiks slēgts līgums par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, tiek noteikta iepirkuma dokumentācijā.

Informācija par AS „Latvijas valsts meži” izsludinātajiem kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu iepirkumiem tiek publicēta uzņēmuma mājas lapā, sadaļā Iepirkumi un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Pamatprasības kokmateriālu pārvadājumu  pakalpojumu sniedzējiem un līguma izpildē iesaistītajai tehnikai aprakstītas sadaļā "Prasības partneriem".

Esam sertificēti
BM certification iso