AS „Latvijas valsts meži” mērķis ir būt par stabilu un prognozējamu partneri saviem klientiem, t.sk. apaļo kokmateriālu sortimentu pircējiem, nodrošinot stabilas un prognozējamas piegādes.

Lai veiktu sortimentu transportēšanu no krautuvēm līdz pircējiem, AS „Latvijas valsts meži” slēdz līgumus par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu.

Šajā  sadaļā aprakstītas pamatprasības, kādas izvirzītas kokmateriālu pārvadājumu pakalpojuma izpildē iesaistītajai tehnikai un personālam.

 Pamatprasības kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem un līguma izpildē iesaistītajai tehnikai .

Esam sertificēti
BM certification iso