Inovācijas transporta efektivitātes uzlabošanai kokmateriālu pārvadājumos

Inovācijas transporta efektivitātes uzlabošanai kokmateriālu pārvadājumos

Efektīva un konkurētspējīga transporta sistēma ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem valsts ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanai.

Efektīva un konkurētspējīga transporta sistēma ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem valsts ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanai. Eiropas Komisijas Baltajā Grāmatā ir teikts, ka kontinenta turpmākā labklājība būs atkarīga no visu tā reģionu spējas būt pilnīgi un konkurētspējīgā veidā integrētiem pasaules ekonomikā. Lai to sasniegtu, izšķiroša nozīme ir efektīvam transportam. Autotransports ir vienīgais no visiem transporta veidiem, kas spēj nodrošināt kravu piegādi ”no durvīm līdz durvīm”. Lai uzlabotu transporta sektora un visas tautsaimniecības ekonomisko izaugsmi Latvijā, ir jāmeklē jauni risinājumi, kas ļautu pilnveidot autotransporta sniegtos pakalpojumus un uzlabot transporta efektivitāti. Vienlaicīgi šiem risinājumiem jābūt videi draudzīgiem un drošiem. Lai nodrošinātu minētās problemātikas risināšanu meža nozarē, tika izvirzīts uzdevums sagatavot pētījumu programmu inovatīvu risinājumu radīšanai un pielietošanai kokmateriālu transportā. Šiem risinājumiem būtu jānodrošina efektīvs un ilgtspējīgs kokmateriālu transports no meža līdz gala patērētājam Latvijā. Mērķa īstenošana ietver gan kokmateriālu transporta efektivitātes uzlabošanu, gan šī transporta ietekmes uz vidi mazināšanu un siltumnīcas efektu izraisoši gāzu emisiju bilances uzlabošanu, gan satiksmes drošības uzlabošanu uz ceļiem.

Publikācijas dokumenti
06 • 02 • 2015Buklets Lasīt tagad 
03 • 03 • 2015Bukleta vāks Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso