Datums Nosaukums
2014050707.05.2014 Akta forma par kokmateriālu pieņemšanu glabāšanā
2020122323.12.2020 Akts par kravas kokvedēja izmantošanu citiem darbiem
2024010505.01.2024 AS “Latvijas valsts meži” koksnes produktu kravu nodošanas-pieņemšanas standarts
2022013131.01.2022 Enerģētisko šķeldu uzglabāšanas standarts
2020011313.01.2020 Instrukcija par elektroniski parakstītu dokumentu apriti
2024010505.01.2024 Koksnes produktu piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata
2020011313.01.2020 Koksnes terminālu apaļo kokmateriālu un enerģētisko šķeldu izvietojuma standarts
2020011313.01.2020 Kuģa mērīšanas un kraušanas uzdevums
2021082424.08.2021 Kvalitātes kritēriji mainīgās samaksas daļas saņemšanai 2021-2025 Līgumiem
2022111616.11.2022 Kvalitātes kritēriji mainīgās samaksas daļas saņemšanai 2022-2026 Līgumiem
2018092121.09.2018 Kvalitātes kritēriji piemaksas saņemšanai par augstākas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu
2016022929.02.2016 Kvalitātes kritēriji piemaksas saņemšanai par augstākās kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu
2023061616.06.2023 LVM kokmateriālu Transportēšanas darba uzdevumu izpildes rokasgrāmata_2023_V16
2022112929.11.2022 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi AS „Latvijas valsts meži”
2016052020.05.2016 Pārvadājamo apjomu normas
2019121212.12.2019 Pārvadājamo kokmateriālu apjomu normas noteiktos attāluma intervālos (RSKS)
2019060303.06.2019 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai
2019022828.02.2019 Rīcības plāns ugunsgrēka ierobežošanai
Esam sertificēti
BM certification iso