Piedāvājam iespēju mājsaimniecībām (privātpersonām) un uzņēmumiem iegādāties malku PAŠPATĒRIŅAM.

  PĀRDOŠANAS PIEDĀVĀJUMS

Malka -  Turpmāk aprakstītie produkta kvalitātes un specifikācijas parametri paredzēti tikai lietošanai ražošanas uzstādījumos un piegādātā produkta neatbilstība vienam vai vārākiem parametriem netiek uzskatīta par nekvalitatīva vai līguma priekšmetam neatbilstoša produkta piegādi! Malka pamatā tiek ražota (1) ar standarta garumu 2.70 m un 3.00 m, minimālais iespējamais nogriežņu garums ir 2.30 m un maksimālais iespējamais nogriežņu garums ir 3.30 m, (2) ar tievgaļa caurmēru no 8 cm līdz 40 cm un resnāko vietu nogrieznī 45 cm, (3) no lapu kokiem (baltalkšņa un melnalkšņa sugas kokiem). Malkas produkts tiek ražots ievērojot koksnes vainas maksimāli pieļaujamos raksturlielumus, kas piemērojami produktam “Kamīnmalka - KM8X, KM10X” un aprakstīti Apaļo kokmateriālu kvalitātes aprakstā (Stabi, egles un priedes I, II šķ. zāģbaļķi, mieti, ozola un oša zāģbaļķi, kamīnmalka)

Malku vienam sadarbības partnerim piedāvājam iegādāties līdz 1000 m3 gadā. Atkarībā no nepieciešamā apjoma, sadarbības partnerim ir jāizvēlās piemērotākais piedāvājums:
     1) apjomā līdz trim kokvedēja kravām (apmēram 90 m3) gadā, ar piegādēm iepriekš saskaņotā laikā trīs mēnešu periodā;
    2) apjomā no četrām kokvedēja kravām līdz 1000 m3 gadā, ar piegādēm atbilstoši saskaņotā piegādes grafikā sešu mēnešu periodā. (Ierobežotas produktu pieejamības dēļ, 2024. gada 2. ceturksnī šis piedāvājums nav pieejams.)
Līgumā tiek piemērota priekšapmaksa. Detalizēta informācija par apmaksas nosacījumiem pieejama Vispārīgajos sadarbības noteikumos koksnes produktu iegādei PAŠPATĒRIŅAM 2024. gadā.
LVM nodrošina, ka katra kokvedēja krava tiek piegādāta uzmērīta, saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. novembra noteikumiem Nr. 744 „Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti”.

MALKAS CENA

Apjomam līdz trim kokvedēja kravām (apmēram 90 m³) malkas cena EUR/m³ tiek noteikta saskaņā ar LVM cenrādi, kas tiek veidots, izvērtējot produktu pieprasījumu attiecīgajā reģionā un periodā. Cena tiek norādīta ar pieskaitītām vidējām piegādes izmaksām katrā reģionā (transportēšana, izkraušana), uzmērīšanas izmaksām un pievienotu pieskaitījumu*. Cenas spēkā no 01.04.2024.:

LVM cenrādis malkai, apjomam līdz trim kokvedēja kravām (apmēram 90 m³)
Pārdošanas reģions Cena bez PVN, EUR/m3  Cena privātpersonām, EUR/m3 Cena juridiskām personām, EUR/m3
Austrumlatvija 44.33 49.65 53.64
Piejūra 50.15 56.17 60.68
Pierīga 50.65 56.73 61.29
Rietumlatvija 48.18 53.96 58.30
Rīga 50.65 56.73 61.29
Viduslatvija 46.25 51.80 55.96
Ziemeļlatvija 46.40 51.97 56.14

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļu likumu, juridiskām personām apmaksai tiek aprēķināts PVN 21% apmērā no darījuma vērtības, savukārt fiziskām personām tiek piemērota samazinātā PVN likme 12% apmērā no darījuma vērtības, ja faktiskais patērētājs ir iedzīvotājs, kas pērk un patērē koksnes kurināmo mājsaimniecības vajadzībām.

Apjomam no četrām kokvedēja kravām līdz 1000 m³ cena EUR/m³ tiek noteikta katram pieteikumam individuāli. Cena EUR/m³ tiek noteikta, salīdzinot pretendenta iesniegto cenu piedāvājumu ar LVM minimālo pārdošanas cenu, kas sagatavota, aprēķinā iekļaujot produkta ražošanas, šķirošanas, piegādes, uzmērīšanas izmaksas, kā arī pretendenta vēlamā pakalpojuma, kas nav iekļauts LVM pamata piedāvājumā, izmaksas, un pieskaitījumu*.

*10% pieskaitījums no aprēķinā izmantotās pamatcenas, nolūkā kompensēt papildu izmaksas, kas rodas, nodrošinot individuālu pircēja piedāvājuma izvērtēšanu, LVM piedāvājuma izstrādi, līguma sagatavošanu un pircējam nepieciešamā produkta piegāžu komplektēšanu.

MALKAS PĀRDOŠANAS REĢIONU KARTE

Informācija par pārdošanas reģioniem un kontaktpersonām pieejama kartē, izvēloties (ieklikšķinot) interesējošo reģionu.

 

 

PIETEIKTIES MALKAS IEGĀDEI

• Ja vēlaties pieteikties malkas iegādei PAŠPATĒRIŅAM līdz 90 m3 kalendārajā gadā, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu, spiežot uz saites PIETEIKTIES MALKAS IEGĀDEI:

 PIETEIKTIES MALKAS IEGĀDEI  

vai

• Ja vēlamais apjoms ir no četrām kokvedēja kravām līdz 1000 m3, iesniedzot Veidlapu. Pretendenti tiek aicināti aizpildītu, elektroniski parakstītu, pieteikuma formu iesniegt sūtot to uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Pēc pieteikuma vai iesnieguma saņemšanas ar Jums sazināsies Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" klientu attiecību vadītājs. Ja malka Jūsu piegādes vietas reģionā būs pieejama pārdošanai, uzsāksim piegādes līguma nosacījumu un termiņu saskaņošanu.

Vispārīgajos sadarbības noteikumos koksnes produktu iegādei PAŠPATĒRIŅAM 2024. gadā ir pieejama detāla informācija par malkas un citu LVM aprakstam atbilstošu vai nestandarta koksnes produktu pārdošanu, t.sk. par koksnes produktu pircējiem izvirzītajām prasībām (kritērijiem), pieteikumu iesniegšanu un vērtēšanu kā arī apmaksas nosacījumiem.

 

Pašpatēriņš – koksnes produkts tiek izmantots fiziskas vai juridiskas personas vajadzībām, piemēram, savā valdījumā esošu telpu apkurei, un apstrādātā vai neapstrādātā veidā netiek pārdots vai nodots trešajai personai, vai izmantots preču ražošanas procesā, tajā skaitā pakalpojuma trešajai personai sniegšanas ietvaros (neattiecas uz pakalpojumu sniegšanu atbilstoši valsts vai pašvaldību budžeta iestāžu funkcijām).

Malka -  Turpmāk aprakstītie produkta kvalitātes un specifikācijas parametri paredzēti tikai lietošanai ražošanas uzstādījumos un piegādātā produkta neatbilstība vienam vai vārākiem parametriem netiek uzskatīta par  nekvalitatīva vai līguma priekšmetam neatbilstoša produkta piegādi! Malka pamatā tiek ražota (1) ar standarta garumu 2.70 m un 3.00 m, minimālais iespējamais nogriežņu garums ir 2.30 m un maksimālais iespējamais nogriežņu garums ir 3.30 m, (2) ar tievgaļa caurmēru no 8 cm līdz 40 cm un resnāko vietu nogrieznī 45 cm, (3) no lapu kokiem (baltalkšņa un melnalkšņa sugas kokiem). Malkas produkts tiek ražots ievērojot koksnes vainas maksimāli pieļaujamos raksturlielumus, kas piemērojami produktam “Kamīnmalka - KM8X, KM10X” un aprakstīti Apaļo kokmateriālu kvalitātes aprakstā (Stabi, egles un priedes I, II šķ. zāģbaļķi, mieti, ozola un oša zāģbaļķi, kamīnmalka)

Esam sertificēti
BM certification iso